ortodonci

• Nëpërmjet specialistes ortodonte dr Lorena Duri, klinika jonë jep zgjidhje të të gjitha probleme ortodontike skeletale dhe dentare.
• Nëpërmjet ordodoncisë interceptive, ortodoncisë fikse dhe asaj të padukshme ne i kemi rikthyer buzëqeshjen mijëra pacientëve si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë.
• Nëpërmjet këtij trajtimi ne synojmë jo vetëm të përmirësojmë pamjen e dhëmbëve,por edhe të rrisim vetëbesimin dhe cilësinë e jetesës së pacientëve tanë!
• Rezultatet e qëndrueshme ndër vite tek rastet që kemi përfunduar janë nje dëshmi e fortë e suksesit tonë!