Protetikë fikse & e Lëvizshme

Nëpërmjet punimeve protetike fikse mbi dhëmbë natyralë apo mbi implante dentare pacientëve tanë iu është rikthyer funksioni dhe estetika(jo vetëm e gojës,por e profilit të fytyrës në tërësi).
Falë bashkëpunimit shumë të mirë me laboratorin tonë ia kemi dalë të përmbushim kërkesat e pacientëve tanë deri në detaje.
Punimet e porcelanit,zirkonit,emaxit etj realizohen me cilësi e preçizion falë aftësive dhe përkushtimit maksimal si nga ana e mjekut ashtu edhe laborantit!
Klinika ofron gjithashtu edhe shërbimin e protetikës së lëvishme parciale dhe totale për të gjithë ata pacientë që nuk e kanë mundësi të realizojnë një punim protetik fiks.
Perladent gjendet në mijëra buzëqeshje të rikthyera të pacientëve tanë si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë!