Pedodonti

• Klinika jonë ofron gjithashtu shërbimin e PEDODONTISË që konsiston në ekzaminimin, diagnostikimin, parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të dhëmbëve dhe kavitetit oral në grupmoshat 0-14 vjeç.
• Nëpërmjet këtij shërbimi ne synojmë së pari hedhjen e themeleve të sigurta dhe të qëndrueshme në bashkëpunimin mjek-fëmijë.
• Që me daljen e dhëmbit të parë ne këshillojmë prindërit për konsultën e parë të fëmijës në klinikë.Ne kujdesemi që eksperienca e parë e fëmijës në klinikë të jetë sa më e këndshme dhe aspak traumatike.Vizita e parë është një vizitë miqësore ku ne prezantohemi me fëmijën në formën e një loje në mënyrë që të thyejmë çdo ndjesi frike tek fëmijët.
• Rëndësi të veçantë i japim informimit të prindërve lidhur me rolin e tyre thelbësor në shëndetin oral të fëmijëve të tyre.Çdo prind informohet në mënyrë të detajuar lidhur me situatën klinike të fëmijës dhe udhëzohet në mënyrë të qartë lidhur me mënyrën e ushyerjes,higjienës dhe kohën për konsultën e radhës së fëmijës së tyre.
• Një parim thelbësor i punës sonë është :Të parandalosh është më mirë se të kurosh!Ne punojmë fort që këtë parim t'ua transmetojmë prindërve në mënyrë që të bëhet stil jetese në brezat e ardhshëm !
• Shërbimet profilaktike që ne ofrojmë për këto grupmosha:
  - fluorizim i dhëmbëve
  - silanim i dhëmballëve(mbushje profilaktike)
  - edukimi i veseve të lindura (psh gëlltitja atipike etj)
  - aparate funksionale dhe ortopedike për korrigjimin në kohë të raporteve të nofullave
  - aparate për drejtimin e dhëmbëve
  - heqje e dhëmbëve për arsye profilaktike ortodontike
  - aplikimi i ruajtësve të hapësirës për dhëmbët e përhershëm etj