Terapi

• Terapia dentare përshin shërbimin e mbushjes së dhëmbëve.
• Kariesi është sëmundja kryesore që prek dhëmbët.Nëse kariesi avancon dhe nuk mjekohet ai shkakton dhimbje dhe infeksion në dhëmbë.
• Në klinikën tonë ne mjekojmë dhëmbë të kariuar,dhëmbë që japin dhimbje si dhe dhëmbë të infektuar.
• Proçedura e mbushjes së dhëmbit bëhet nën efektin e anestezisë lokale (pra pa dhimbje),në kushte sterile dhe me materiale lider në fushën e stomatologjisë.
• Mbushja e dhëmbit zgjat 20-60 min dhe në disa raste(kur na duhet të mjekojmë dhëmbë të infektuar) mund të kërkojë disa seanca
• Krahas mjekimit të kariesit,në klinikën tonë ne realizojmë edhe mbushje estetike.Bëhet fjalë për ato raste kur pacienti dëshiron të zvendësojë mbushjet e vjetra të ngjyrosura,mbushjet e zeza(të amalgamit) apo të kamuflojë nëpërmjet kompozitit formën atipike ose jo shumë të bukur të dhëmbit të vet natyral.
• Pacientët gjithashtu mund t'i zbukurojnë mbushjet ose dhëmbët e tyre natyral nëpërmjet piercing me gurë zvarvski.