Zbardhim

• Zbardhimi i dhëmbëve është një trajtim kozmetik mjaft i kërkuar në klinikën tonë.
• Hyn tek trajtimet e nevojshme dhe jo tek ato të domosdoshme.
• Ky shërbim është në dispozicion të gjithë atyre pacientëve të pakënaqur me ngjyrën natyrale të dhëmbëve të tyre duke u mundësuar përmirësimin e saj pa cënuar shëndetin e dhëmbëve.
• Jo të gjithë pacientët janë kandidat për zbardhimin e dhëmbëve dhe është detyra jonë të informojmë paraprakisht e deri në detaje çdo pacient që dëshiron t'i nënshtrohet këtij trajtimi!
• Klinika jonë i ofron të dyja metodat e zbardhimit:
  - Zbardhimi profesional
  - Zbardhimi me lazer.
• Solucionet e zbardhimit dhe lazeri që përdorim janë të sigurt,të testuar ndër vite dhe të një cilësie superiore!